Instruktioner

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search

Instruktioner för att lägga till fenomen i förteckningen

Vad kan tas med i förteckningen?

 • Förslag på levande kulturarv inom de nämnda områdena, som kombinerar dem eller som ligger utanför dem
 • Förslag på levande kulturarv som kretsar kring görande, utövande och överföring.
 • Immateriellt kulturarv som både är förenligt med mänskliga rättigheter och följer rådande lagstiftning, och som stödjer ömsesidig respekt mellan lokalsamhällen samt en hållbar utveckling.
 • Traditioner på Åland som överförs från generation till generation och som överskrider generationsgränserna.


Vem kan lägga till fenomen?

 • Föreningar
 • Olika grupper (t.ex. utövargrupper, övriga utövare av traditionen, aktörer inom olika områden, organisationer).
 • Grupper av privatpersoner.


Vem kan inte lämna förslag?

 • Företrädare för kommersiella intressen.
 • Politiska organisationer.


Vem modererar wikin?

 • Ålands museum modererar wikin och förbehåller sig rätten att be om preciseringar av förslag samt att vid behov avlägsna bristfälliga eller osakliga förslag.
 • Om du vill kommentera andras texter kan du använda artikelns diskussionssida eller ta kontakt med Ålands museum.


Var vänlig och lägg särskilt märke till följande:

 • Förslag till wikin görs av den eller de grupper som utövar och känner till traditionerna.
 • Beakta traditionernas mångfald samt olika synvinklar och nyanser. Samma fenomen kan också läggas till i wikin i flera versioner som förmedlar olika synsätt.
 • Framhäv levande och föränderliga kulturarv och beakta även olika varianter av samma tradition.
 • Uppmärksamma både hittills underrepresenterade gruppers traditioner och bristfälligt dokumenterade kulturarv.
 • Undvik stereotypa uppfattningar.
 • Synliggör god praxis (t.ex. initiativ, projekt och deras innehåll).