God praxis

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search


Registret över bästa metodiska exempel utgör en egen lista som omfattar exempel på god praxis, dvs projekt, program och andra aktiviteter som kan fungera som föredöme för andra då det gäller att dokumentera eller vidareförmedla immateriell kultur. Aktörer som vill lista exempel på god praxis på Åland hänvisas till det gemensamma nordiska registret Nordic Safeguarding Practices.

This category currently contains no pages or media.