Muntliga traditioner

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search


ÅMF 63890 6 13 4.jpg

Muntliga traditioner innefattar berättande och andra former av muntliga uttryckssätt såsom ordspråk, rim och ramsor, vitsar, sägner och myter.

This category currently contains no pages or media.