Naturen och världsalltet

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search


ÅMF 63890 8 146 8.jpg

Till natur och världsalltet hör kunskaper, färdigheter, seder, tankemodeller och trosföreställningar som härstammar från människors förhållande till naturen och universum.

This category currently contains no pages or media.