Spel och lekar

From Levande kulturarv
Jump to navigation Jump to search


ÅMF 63849 789.jpg

Lek och spel är sysselsättningar som både barn och vuxna ägnar sig åt. I jämförelse med spel är lek en friare aktivitet där fasta regler har mindre betydelse.

This category currently contains no pages or media.